Петър Манджуков

page1_pic1

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на “Манджуков” ЕАД

 • Петър Манджуков е роден в гр. Пловдив през 1942 г. Той е дипломиран инженер по "Технология на машиностроенето" от Машинно-електротехническия университет в София.
 •  През 1979 г. завършва "Външна търговия" във Висшия икономически институт в София.
 • Дълги години работи в областта на машиностроенето и външната търговия като директор и представител на водещи фирми в страната и чужбина.
 • През 1999 г. основава дружество “ПМ Груп” АД като правоприемник на фирми, създадени от него през 1993 г. През октомври 2007 “ПМ Груп” АД се преименува на "Манджуков" АД. Новото име на дружеството цели да подчертае ясно фамилния принцип на организация. През месец август правната форма на компанията е променена на "Манджуков"       ЕАД.
  Понастоящем Петър Манджуков е Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.
  Дружеството развива активна дейност в областта на медиите, машиностроенето, търговията, строителството, винарството. В състава му влизат: “ПМ Прес” ООД - издател на   седмичниците “TV Cага”, "Машиноекспорт България" ЕАД, "ЗММ” АД, "ЗММ Солар” EООД"Винарска къща Виноградец” АД.
 • Петър Манджуков е член на Управителния съвет на "Съюза на издателите на всекидневници" в България. Той е учредител и почетен председател на "Сдружение на фамилния бизнес – България", член е на Управителния съвет на "Съюза на Българските читалища" и на "Българското дипломатическо дружество".
 • Петър Манджуков е един от учредителите на асоциацията "Източноевропейски университет Йоан Екзарх" (София) - неправителствена организация, насочена към развитието на университетското образование и научните изследвания, член-кореспондент е на "Екологическата академия" в Киев (Украйна).
 • Петър Манджуков и представляваните от него фирми развиват широка дарителска дейност. Част от нея е реставрацията на храм паметника “Александър Невски” в София, Ротондата „Свети Георги” в София, храма “Успение Богородично” в Пампорово, издаването на книгите “Българите - първите европейци” и “Руско-турската война от 1878 г.”.
 • Петър Манджуков е един от учредителите  и президент на Голф клуб - “Bulgarian Seniors Golf Association”.
 • Петър Манджуков e член на Управителния съвет на Италианска Търговска Камара в България и Председател на консултативния съвет към Българо-китайската търговска камара.
 • Петър Манджуков е един от големите дарители за изграждането на православен храм “Рождество Христово” в квартал “Младост” в София и основен спонсор в изграждането на Източно – православен храм “Свето Преображение Господне“ в жк. Тракия, гр.Пловдив. Дружеството и лично семейството на Петър Манджуков подпомагат деца в неравностойно социално положение, болни, нуждаещи се от лечение в чужбина, спонсорира обучението на студенти в страната     и           чужбина.

          Петър Манджуков е носител на най-високия орден на Република България “Стара планина ” I-ва степен.
          Петър Манджуков е награден със званието Архонт на Пловдивска Света Митрополия, за ктиторство и съдействие в делото на Светата Пловдивска Епархийска църква. С решение на Пловдивски епархийски съвет, протокол № 9 от 08.06.2012, гр. Пловдив, Арх.знак № 1.
         Петър Манджуков е удостоен със званието  почетен гражданин на Пловдив, за изключителните му дарителски заслуги с непреходна стойност и значение за развитието на града и общината. С решение № 431 на Общинския съвет,взето с протокол № 18 от 25.10.2012г. 

Владее френски, английски и руски език. 
Женен, има трима сина и един внук.

 

Сдружение на фамилния бизнес - България

 • Идеята за създаване на "Сдружение на фамилния бизнес - България" е по инициатива на Петър Манджуков – Изпълнителен директор на "Манджуков" ЕАД. В среща с Оливие де Ришуфц – Изпълнителен директор на "Family Business Network International", Петър Манджуков решава да поеме организирането и създаването  на сдружение с цел подпомагане развитието и утвърждаването на семейния бизнес в България, съхраняване и продължаване традициите и приемствеността в него.
  На  22 Ноември 2006г. в офиса на "Манджуков"  АД  бе проведено Учредително  събрание, на което присъстваха учредителите Петър Манджуков, Ивайло Манджуков, Данета Желева, Динко Динев, Христо Илиев, Юлиян Инджов, Киро Киров  и Иван Киров.
 • С единодушие бе гласувано създаването на "Сдружение  на фамилния бизнес  –  България " и избирането на Петър Манджуков за председател на сдружението. Официално "Сдружение на фамилния бизнес – България" е регистрирано на 17 Януари 2007 г. с решение на Софийски градски съд. С договор от 16 Февруари 2007 г. сдружението е прието за пълноправен член на световната организация "Family Business Network – International" (http://www.fbn-i.org) със седалище Лозана (Швейцария). На общо събрание, проведено на 26 Април 2007, Управителният съвет на европейската организация "Европейска група от семейни предприятия" (European Group of Family Enterprises, GEEF) (http://www.geef.org) със седалище Барселона(Испания) приема "Сдружение на фамилния бизнес – България" за редовен член.
 • "Сдружение на фамилния бизнес – България" е отворена гражданска структура за нови членове, споделящи философията и принципите на фамилния бизнес.
 • "Сдружение на фамилния бизнес - България" е сдружение с нестопанска цел. Сдружението е неполитическа, нерелигиозна, независима и самостоятелна организация, която извършва дейност в частна полза, в изпълнение на решенията на органите на сдружението и при спазване законите на Република България и международните норми.
 • Акцентът, поставен от "Сдружение на Фамилния Бизнес - България", е в привличането на членове, които отговарят на критериите, споделят принципите, популяризират философията и смисъла на сдружението за развитието и укрепването на семейния бизнес в България.
 • С решение на управителния съвет от 05 Април 2009 Петър Манджуков е обявен за почетен председател на сдружението.

Дарителство

 • Петър Манджуков и управляваните от него фирми развиват широка дарителска дейност. Той е един от големите дарители в изграждане на православен храм “Рождество Христово” в столичния квартал “Младост”, на храм "Свети Първомъченик и Архидякон Стефан" в Южния парк, на храм "Успение на Пресвета Богородица" в курорта Пампорово, на катедрален храм "Св.Св. Кирил и Методий" в гр. Ловеч, на храм "Св. Димитър" в с. Бресте, община Червен бряг. Петър Манджуков  изгражда със собствени средства църквата "Свети апостоли Петър и Павел” в манастира "Свети апостоли Петър и Павел" край София.  Подпомага реставрацията на храм паметника “Александър Невски” и на Ротондата „Свети Георги” в София. Основен спонсор в изграждането на Източно – православен храм “Свето Преображение Господне“ в жк. Тракия, гр.Пловдив, 
 • Петър Манджуков е и сериозен спонсор на българската култура и книжовност. Той дарява над 4500 тома българска и световна класика на  56 български читалища,  подпомага финансово театър "Николай Хайтов" гр. Смолян, средното музикално училище за народни инструменти и пеене в с. Широка Лъка, фолклорният ансамбъл с. Гела. Благодарение на неговата финансова подкрепа е осъществен преводът на английски език на книгата на Любомир Левчев "Ти си следващият". Издаването на книгите “Българите - първите европейци” и “Руско-турската война от 1878 г.” на Божидар Димитров, както и  спектакъла на формация "Театрален свят" по пиесата на Стефан Цанев  "Адът - това съм аз" също виждат бял свят благодарение на Петър Манджуков
 • Петър Манджуков е спонсор на Община Пловдив, дарявайки средства за изграждането на пешоходни пътеки и система за видеонаблюдение  на територията на стария град.
 • Лично Петър Манджуков и семейството му подпомагат децата в неравностойно социално положение в детските домове в с. Стойките и в столичния кв. Драгалевци; болни, нуждаещи се от лечение в чужбина; спонсорират обучението на студенти в страната и чужбина.
 • Петър Манджуков е основен спонсор  в изграждането на медицински център и закупуването на оборудване и медикаменти за хората с увреждания. За сериозната подкрепа на каузата за предоставяне на равни възможности на тези, ощетени от природата хора, на 06 Декември 2007 той е награден с „Ордена на благодарността за милосърдие” и е вписан в „Златната европейска книга на корпоративните дарители”, а от 10 Декември 2007г. детският департамент на Центъра за психологически изследвания носи неговото име.
 • Петър Манджуков е провъзгласен за Посланник на добра воля на 25.01.2008г. от Jim Ramstad, конгресмен в Камарата на представителите на САЩ
Петър Манджуков е основен спонсор в изграждането на Източно – православен храм “Свето Преображение Господне“ в жк. Тракия, гр.Пловдив