Контакти


Вижте по-голяма карта

“Mанджуков“ ЕАД
Адрес:София 1616, кв. Бояна
ул. „Беловодски път“ №15-17
Тел:+3592 917 0201
Факс:+3592 959 0079
E-mail: office@mandjoukov.bg


Вижте по-голяма карта

„ЗММ Солар“ ЕООД
Адрес:София 1616, кв. Бояна
ул. „Беловодски път“ №15-17
Тел:+3592 917 0201
Факс:+3592 959 0079
E-mail: office@solarbulgaria.net


Вижте по-голяма карта

„Машиноекспорт България“ ЕАД
Адрес:гр. София
ул. “Илиенско шосе” № 8
Тел:+35928103910, +35928103912
Факс:+35929360237
E-mail: office@machinoexport.bg
Website: www.machinoexport.bg
Директор:Атанас Христов


Вижте по-голяма карта

ЗММ София АД
Адрес:гр. София
ул. “Илиенско шосе” № 8
Тел:+35929360365
Факс:+35929360357, +35929360757
E-mail: office@zmmsofia.bg
E-mail: zmm@zmmsofia.bg
Website: www.zmmsofia.bg
Директор:Тодор Станков
Тел:+35929360365
Факс:+35929383028
Продажби:
Тел:+35929361043
Факс:+35929360757


Вижте по-голяма карта

“ПМ Прес“ ЕООД
Адрес:Гр. София, бул. „България“ № 49
Бизнес център „Витоша“, етаж 5
Тел:+35928584919
Моб. тел:0878 13 32 52
E-mail: office@pmpress.bg
Website: www.pmpress.bg


Вижте по-голяма карта

Сдружение на фамилния бизнес
Адрес:Полиграфия Офис Център
бул. "Цариградско шосе" 47А
Тел:+35928103130
E-mail: office@fbn-bulgaria.org
Website: www.fbn-bulgaria.org
Христо Илиев :Председател
Петър Манджуков :Почетен председател