Манджуков ЕАД

През 1999 г Петър Манджуков регистрира Акционерно дружество „ПМ Груп“, което е правоприемник на фирмите, създадени от него през и след 1992 г. Успешно съчетаване на фамилните и бизнес ценности предпоставят през 2007 г. дружеството да сменя името си на „Манджуков“ АД. Промяната на името цели да подчертае ясно семейния принцип на организация, както и ползотворното обединяване на фамилните традиции с бизнес иновации при изграждането на единна маркетингова, производствена, финансово-инвестиционна и търговска политика на самостоятелните фирми.

През 2018 г. дружество „ПАМ Солар“ ООД се преименува на „Манджуков“ ООД, като управители са Иванета Манджукова и Петър Манджуков. Новото дружество-майка е универсален правоприемник на „Манджуков“ АД. Отделните бизнес дейности, които фамилия Манджукови е развила са дъщерни дружества на „Манджуков“ ООД.

Контролът е придобит и упражняван чрез прякото участие на дружеството-майка „Манджуков“ ООД в дейността на дъщерните дружества, които участват в холдинговата структура.

Холдинг „Манджуков“ ООД, опериращ като дружество-майка, развива активна дейност в областта на недвижимите имоти, медиите, машиностроенето, търговията, производство и продажба на „зелена енергия“.

В последните години семейство Манджукови развиват дейност в областта на недвижимите имоти – покупко-продажба, отдаване под наем на офиси, апартаменти. Дружеството е собственик на престижни и луксозни офисни сгради Бизнес център Премиум I и II (всеки по 12 етажа, разположен на централен софийски булевард); престижна, административна сграда в кв. Бояна; луксозни апартаменти за жилищни и офис нужди на топ места в София; апартаменти в Созопол и много паркоместа.


Достойнство, благородство и съзидание - девизът, изписан на знака на семейство Манджукови, дефинира и бизнес философията на компанията.