Манджуков ЕАД

Глобалната инициатива в ръцете на българския бизнес

Петър Манджуков е Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "Манджуков" ЕАД. Той е български бизнесмен, посветил своя труд, своите средства и познания на прагматична и благородна цел: да запазим националната си самобитност и характер в условията на обединена Европа.

Достойнство, благородство и съзидание - девизът, изписан на знака на семейство Манджукови, дефинира и бизнес философията на компанията.

Акционерно дружество "Манджуков" ЕАД е регистрирано през 1999 г. от Петър Манджуков. То е правоприемник на фирмите, създадени от него през 1993 г. Целта на дружеството е да се изгради единна маркетингова, производствена, финансово-инвестиционна и търговска политика на самостоятелните фирми, изцяло подчинени на фамилните принципи на организация.