Машиноекспорт България ЕАД

“Машиноекспорт България” ЕАД е частно акционерно дружество, основано и регистрирано през 2011 година, с основен предмет на дейност експорт на български металообработващи и дървообработващи машини, инструменти, екипировка, резервни части  и хидравлика, и съпътстващите ги гаранционен и извънгаранционен  сервиз и поддръжка.

Коректността, бързината, индивидуалния подход към всеки клиент са успешната комбинация, способни да отговорят на все по-нарастващите изисквания и конкуренция на днешния международен пазар.

Благодарение на гъвкавостта и предприемаческия подход на мениджмънта, в съчетание и с дългогодишния опит на персонала,  дружеството успешно развива своята дейност във всички аспекти на международната търговия и допринася изключително за експорта и популяризирането на българското машиностроене.