М ПАРК АД

От април 2007 г. М ПАРК АД изцяло е предоставило всички производствени халета и машини на различни фирми, които продължават да произвеждат металорежещи машини или развиват собствено производство. Някои от помещенията са отдадени под наем като промишлени складове.

М ПАРК АД се развива като голям логистичен и индустриален център в границите на столицата, на адрес ул. “Илиенско шосе” 8. В процес на финализиране е изграждането на голяма многофункционална търговско-офисна сграда, а също и промишлена сграда с производствени и складови помещения.

Актуална информация относно свободните площи (складове и производствени помещения), които се отдават под наем в Логистичните центрове, може да получите на следните номера: 02 936 03 65, 0897 930 612.