ЗММ АД

От април 2007 г. ЗММ  АД изцяло е предоставило всички производствени халета и машини на различни фирми, които продължават да произвеждат металорежещи машини или развиват собствено производство. Някои от помещенията са отдадени под наем като промишлени складове.

ЗММ АД се развива като голям логистичен и индустриален център в границите на столицата, на адрес ул. “Илиенско шосе” 8. В процес на финализиране е изграждането на голяма многофункционална търговско-офисна сграда, а също и промишлена сграда с производствени и складови помещения.

Актуална информация относно свободните площи (складове и производствени помещения), които се отдават под наем в Логистичните центрове, може да получите на следните номера: 02 936 03 65, 0897 930 612.